برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش زيستي ايران
 8 دوره 
عنوان نشریه:  دانش زيستي ايران
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين پيشوا
مدیرمسئول:  دكتر مريم عيدي
سردبیر:  دكتر فتح اله فلاحيان
:تارگاه  http://zisti.iauvaramin.ac.ir/
رایانامه:  bio@iauvaramin.ac.ir
تلفن:  2226955 (0292)
نمابر:  2226955 (0292)
نشانی:  ورامين، پيشوا، شهرك نقش جهان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين- پيشوا، كدپستي: 74895-33817
کد ISSN:  1735-4226
نوع نشریه:  فصلنامه