نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي)
 52 دوره 
عنوان نشریه:  آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
مدیرمسئول:  دكتر علي اصغر كوشافر
سردبیر:  دكتر سيد داود حسيني نسب
:تارگاه  http://jinev.iaut.ac.ir/
رایانامه:  instraction@iaut.ac.ir
تلفن:  3322175 (0411)
نمابر:  3322175 (0411)
صندوق پستی:  51575-5313
نشانی:  ايران، تبريز، ضلع شرقي اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز ساختمان باشگاه پژوهشگران جوان، دفتر مجله، كدپستي: 5157944533
کد ISSN:  2345-6299
نوع نشریه:  فصلنامه