نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش ادبيات معاصر جهان (پژوهش زبان هاي خارجي)
 19 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش ادبيات معاصر جهان (پژوهش زبان هاي خارجي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  عليرضا ولي پور
سردبیر:  ايلميرا دادور
:تارگاه  http://jor.ut.ac.ir
رایانامه:  pajuhesh@ut.ac.ir
تلفن:  61119063 (021)
صندوق پستی:  14155-6553
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، بين خيابان 15 و 16، دانشكده زبان هاي و ادبيات خارجي
کد ISSN:  2588-4131
نوع نشریه:  فصلنامه