نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي)
 25 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يادگار امام خميني (ره)، شهرري
مدیرمسئول:  دكتر اميد صادقي پور
سردبیر:  دكتر عليرضا پازكي
:تارگاه  http://behzeraee.iausr.ac.ir/fa
رایانامه:  jcpr@iausr.ac.ir
تلفن:  55229360 (021)
نمابر:  55229360 (021)
صندوق پستی:  18155-144
نشانی:  تهران، بزرگراه خليج فارس، روبروي حرم مطهر امام خميني (ره)، مجتمع دانشگاهي، يادگار امام، حوزه معاونت پژوهشي
کد ISSN:  2008-6601
نوع نشریه:  فصلنامه