برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت بهره وري (فراسوي مديريت)
 12 دوره
عنوان نشریه:  مديريت بهره وري (فراسوي مديريت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
مدیرمسئول:  دكتر سليمان ايران زاده
سردبیر:  دكتر ناصر ميرسپاسي
:تارگاه  http://jpm.iaut.ac.ir/
رایانامه:  mag.pro@iaut.ac.ir
تلفن:  31966080 (041)
صندوق پستی:  5186-51575
نشانی:  تبريز، دروازه تهران، نرسيده به نمايشگاه بين المللي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز، دانشكده مديريت اقتصاد و حسابداري
کد ISSN:  2008-8736
نوع نشریه:  فصلنامه