برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي
 37 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات مديريت راهبردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مديريت راهبردي ايران
مدیرمسئول:  دكتر حسن فارسيجاني
سردبیر:  دكتر محمد رضا حميدي زاده
:تارگاه  http://www.smsjournal.ir/
رایانامه:  strategysba@yahoo.com
تلفن:  22431644 (021)
نمابر:  22431644 (021)
صندوق پستی:  19585-886
نشانی:  تهران، اوين، بلوار دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده مديريت و حسابداري، دفتر فصلنامه، كدپستي: 1983963113
کد ISSN:  2228-6853
نوع نشریه:  فصلنامه