نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زيست فناوري ميكروبي
 14 دوره 
عنوان نشریه:  زيست فناوري ميكروبي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر قدس
مدیرمسئول:  دكتر محمد حسن شاه حسيني
سردبیر:  دكتر محمد مهدي سلطان دلال
رایانامه:  sardabizfm@gmail.com
تلفن:  46842930-31 (021)
نمابر:  46842938 (021)
صندوق پستی:  37515-374
نشانی:  تهران، بزرگراه فتح، شهر قدس، بلوار كلهر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر قدس
کد ISSN:  2008-5591
نوع نشریه:  فصلنامه