برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي آموزشي و كاربردي زبان انگليسي
 18 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي آموزشي و كاربردي زبان انگليسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
مدیرمسئول:  دكتر محمد علي ترابي
سردبیر:  دكتر مهناز سعيدي
:تارگاه  http://jal.iaut.ac.ir/
رایانامه:  tabrizjal@gmail.com
تلفن:  31966078 (041)
نمابر:  31966078 (041)
نشانی:  آذربايجان شرقي، تبريز، كيلومتر 2 جاده تهران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز، ساختمان علامه اميني، دفتر مجله، كدپستي: 51575944533
کد ISSN:  2645-3576
نوع نشریه:  دو فصلنامه