نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي روستايي
 42 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي روستايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران (قطب علمي مطالعات و برنامه ريزي روستايي)
مدیرمسئول:  دكتر سيد حسن مطيعي لنگرودي
سردبیر:  محمدرضا رضواني
:تارگاه  https://jrur.ut.ac.ir/
رایانامه:  jrur@ut.ac.ir
تلفن:  66416173 (021)
نمابر:  66416173 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان قدس، انتهاي كوچه آذين، پلاك 1، دانشكده جغرافيا، ساختمان شماره 1، كدپستي: 1417853933
کد ISSN:  7373-2008
نوع نشریه:  فصلنامه