نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي)
 42 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  شیمی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
مدیرمسئول:  دكتر حميدرضا آقا بزرگ
سردبیر:  دكتر سعيد تقوايي
:تارگاه  http://jacr.iau-tnb.ac.ir/
رایانامه:  jacr@iau-tnb.ac.ir
تلفن:  22222667 (021)
نمابر:  22222667 (021)
نشانی:  تهران، خيابان دكتر شريعتي، نرسيده به ظفر، دفتري شرقي، دانشكده شيمي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دبيرخانه نشريه
کد ISSN:  1735-9937
نوع نشریه:  فصلنامه