برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)
 11 دوره
عنوان نشریه:  مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر غلامحسين لياقت
سردبیر:  دكتر مهدي معرفت
تارگاه:  https://mme.modares.ac.ir/
رایانامه:  mtej@modares.ac.ir
تلفن:  82883983 (021)
نمابر:  82883983 (021)
صندوق پستی:  14115-143
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، دفتر مجله فني و مهندسي
کد ISSN:  1027-5940
نوع نشریه:  دو ماهنامه