برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING(
 5 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING(
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر علي يزديان ورجاني
سردبیر:  دكتر محمد حكاك
:تارگاه  https://mjee.modares.ac.ir/
رایانامه:  rezaye@modares.ac.ir
تلفن:  82883982 (021)
نمابر:  88220158 (021)
صندوق پستی:  14115-194
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر، دفتر مجله
کد ISSN:  2228-527X
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1390/2011 با عنوان نشريه MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING به صورت انگليسي منتشر مي شود.