مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات شهر ايراني اسلامي
 10 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات شهر ايراني اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  معماری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاددانشگاهي
مديرمسئول:  دكتر حميد آيتي
سردبير:  دكتر احمد پوراحمد
تارگاه:  www.icas.ir/journals
رایانامه:  j-iranianslamiccity@icas.ir
تلفن:  66970901 (021)
نمابر:  66970903 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب اسلامي، بين چهار راه ولي عصر (عج) و خيابان فلسطين، ابتداي خيابان شهيد برادران مظفر جنوبي، پژوهشكده فرهنگ هنر و معماري جهاددانشگاهي
نوع نشريه:  فصلنامه