برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني
 12 دوره 
عنوان نشریه:  تازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
مدیرمسئول:  دكتر داود معنوي پور
سردبیر:  دكتر حسن پاشا شريفي
:تارگاه  http://jiops.scu.ac.ir/
رایانامه:  jniopag@gmail.com
تلفن:  423772 (0232)
نشانی:  گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي
کد ISSN:  2008-7039
نوع نشریه:  فصلنامه