برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش نامه علوم اجتماعي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نامه علوم اجتماعي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
مدیرمسئول:  دكتر سيد محمد صادق مهدوي
سردبیر:  دكتر طاهره مير ساردو
رایانامه:  gpajoheshnameh@yahoo.com
تلفن:  4225009 (0232) داخلي 12251
صندوق پستی:  35815-144
نشانی:  گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامي
کد ISSN:  1735-5516
نوع نشریه:  فصلنامه