مشخصات نشريه:  

فصلنامه زيست شناسي جانوري
 12 دوره
عنوان نشريه:  زيست شناسي جانوري
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دامغان
مديرمسئول:  دكتر هومن شجيعي
سردبير:  دكتر غلامحسين واعظي
تارگاه:  www.ascij.com
رایانامه:  faslnameh.zist@yahoo.com
تلفن:  5261034 (0232)
نمابر:  5261034 (0232)
نشانی:  دامغان، كيلومتر يك جاده چشمه علي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دامغان، حوزه معاونت پژوهشي، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  1735-9724
نوع نشريه:  فصلنامه