برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي)
 43 دوره 
عنوان نشریه:  نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع غذایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سبزوار، حوزه معاونت پژوهشي
مدیرمسئول:  دكتر سيدعلي مرتضوي
سردبیر:  دكتر گيتي كريم
:تارگاه  http://jfst.iaus.ac.ir/
رایانامه:  jfst@iaus.ac.ir
تلفن:  2660889 (0571)
نمابر:  2660889 (0571)
نشانی:  خراسان رضوي، سبزوار، ميدان دكتر شريعتي، بلوار پاسداران، ساختمان مركزي، دانشگاه آزاد اسلامي، حوزه معاونت پژوهشي، كدپستي: 14711-96188
کد ISSN:  2423-4966
نوع نشریه:  فصلنامه