برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اكوفيزيولوژي گياهان زراعي
 9 دوره 
عنوان نشریه:  اكوفيزيولوژي گياهان زراعي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر قدس
مدیرمسئول:  دكتر پيام معاوني
سردبیر:  دكتر سيد عليرضا ولد آبادي
:تارگاه  http://jcep.iaut.ac.ir/
رایانامه:  ecophysilogy.journal@yahoo.com
تلفن:  46896509 (021)
نمابر:  46896504 (021)
صندوق پستی:  37515-374
نشانی:  تهران، بزرگراه فتح شهرقدس، بلوار شهيد كلهر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر قدس
کد ISSN:  2008-9511
نوع نشریه:  فصلنامه