نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مدلسازي اقتصادي
 50 دوره 
عنوان نشریه:  مدلسازي اقتصادي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوه
مدیرمسئول:  دكتر اسماعيل ابونوري
سردبیر:  دكتر نادر مهرگان
:تارگاه  http://eco.iaufb.ac.ir/
رایانامه:  sje@iaufb.ac.ir
تلفن:  76448905 (021)
نمابر:  76448905 (021)
صندوق پستی:  148
نشانی:  فيروزكوه، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر نشريه
کد ISSN:  1735-9910
نوع نشریه:  فصلنامه