نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي انساني (چشم انداز جغرافيايي)
 44 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي انساني (چشم انداز جغرافيايي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت
مدیرمسئول:  اكبر معتمدي مهر
سردبیر:  نصرالله مولائي هشجين
:تارگاه  http://jshsp.iaurasht.ac.ir/
رایانامه:  jogl@geoland.ir
تلفن:  33422152 (013) - (1142) داخلي
نمابر:  33424069(013)
صندوق پستی:  41335-3516
نشانی:  رشت، كيلومتر 3 جاده لاكان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت، مجتمع امام خميني (ره)، طبقه سوم، دفتر مجله
کد ISSN:  2535-5968
نوع نشریه:  فصلنامه