مشخصات نشريه:  

فصلنامه فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس
 7 دوره
عنوان نشريه:  فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد
مديرمسئول:  دكتر عليرضا شيخ الاسلام
سردبير:  دكتر شهريار خالدي
تارگاه:  www.iaub.ac.ir
رایانامه:  guplan@gmail.com
تلفن:  3518039 (0662)
نمابر:  3518023 (0662)
صندوق پستي:  518
نشانی:  بروجرد، ميدان نواب، خيابان يادگار امام، مجتمع دانشگاهي امام خميني (ره)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد، دفتر فصلنامه، 6915136111
نوع نشريه:  فصلنامه