نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي
 29 دوره 
عنوان نشریه:  فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساري
مدیرمسئول:  دكتر كيومرث نياز آذري
سردبیر:  دكتر ابراهيم صالحي عمران
:تارگاه  http://ictedu.iausari.ac.ir/
رایانامه:  ictedu@iausari.ac.ir
تلفن:  2133851 (0151)
نمابر:  2133851 (0151)
صندوق پستی:  48164-194
نشانی:  ساري، كيلومتر 7 جاده دريا، مجتمع دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساري، دانشكده علوم انساني، طبقه دوم
کد ISSN:  2228-5318
نوع نشریه:  فصلنامه