برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه تربيتي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه تربيتي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بجنورد
مدیرمسئول:  دكتر مصيب سامانيان
سردبیر:  دكتر شهربانو جلايي
:تارگاه  http://edu.bojnourdiau.ac.ir/
رایانامه:  faslnameh@bojnordiau.ac.ir
تلفن:  2296982 (0584) داخلي1069
نمابر:  2296980 (0584)
نشانی:  بجنورد، خيابان 17 شهريور، خيابان دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بجنورد
کد ISSN:  1735-7659
نوع نشریه:  فصلنامه