برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش نامه تاريخ
 9 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نامه تاريخ
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بجنورد
مدیرمسئول:  دكتر جواد هروي
سردبیر:  دكتر امير اكبري
:تارگاه  http://history.bojnourdiau.ac.ir/
رایانامه:  buhg.mag@gmail.com, amirakbari89@yahoo.com
تلفن:  2296986-92 (0584)
نمابر:  2296977 (0584)
نشانی:  بجنورد، خيابان 17 شهريور جنوبي، خيابان دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بجنورد، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  1735-8221
نوع نشریه:  فصلنامه