نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه يافته هاي نو در روان شناسي (روان شناسي اجتماعي)
 27 دوره 
عنوان نشریه:  يافته هاي نو در روان شناسي (روان شناسي اجتماعي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز
مدیرمسئول:  دكتر پرويز عسگري
سردبیر:  دكتر مهناز مهرابي زاده
:تارگاه  http://psychology.iauahvaz.ac.ir/
رایانامه:  yafteha@iauahvaz.ac.ir
تلفن:  3348318 (0611)
نمابر:  3348357 (0611)
صندوق پستی:  1915
نشانی:  اهواز، اتوبان گلستان، ميدان كارگر (فرهنگ شهر)، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز، معاونت پژوهشي
کد ISSN:  1735-6881
نوع نشریه:  فصلنامه