برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم سياسي
 32 دوره 
عنوان نشریه:  علوم سياسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد واحد كرج
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا ملكي
سردبیر:  دكتر محمد ساوجي
:تارگاه  http://psq.kiau.ac.ir/
تلفن:  4401781 (0261)
نشانی:  دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج، انتهاي رجايي شهر، تقاطع بلوار موذن و استقلال
نوع نشریه:  فصلنامه