نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي علوم و فنون دريايي
 25 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي علوم و فنون دريايي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
مدیرمسئول:  دكتر پريسا نجات خواه معنوي
سردبیر:  دكتر عبدالرحيم وثوقي
:تارگاه  http://jmstr.iau-tnb.ac.ir/
رایانامه:  jrmst_iran@yahoo.com
تلفن:  22173060 (021)
نمابر:  22173060 (021)
نشانی:  تهران، خيابان وليعصر، خيابان شهيد فلاحي، پلاك 14، كدپستي: 1987974635
کد ISSN:  2008-2193
نوع نشریه:  فصلنامه