برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مدل سازي در مهندسي
 36 دوره 
عنوان نشریه:  مدل سازي در مهندسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سمنان
مدیرمسئول:  دكتر عبدالحسين فريدون
سردبیر:  دكتر نيما امجدي
:تارگاه  https://modelling.semnan.ac.ir/
رایانامه:  modeling@semnan.ac.ir
تلفن:  3354092 (0231)
نمابر:  3354092 (0231)
صندوق پستی:  35195-363
نشانی:  سمنان، روبروي پارك سوكان، پرديس شماره 1، دانشگاه سمنان، دانشكده مهندسي، كدپستي: 19111-35131
کد ISSN:  2008-4854
نوع نشریه:  فصلنامه