برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه روش هاي عددي در مهندسي (استقلال)
 18 دوره 
عنوان نشریه:  روش هاي عددي در مهندسي (استقلال)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر مجتبي ازهري
سردبیر:  دكتر بيژن برومند
:تارگاه  https://jcme.iut.ac.ir/
کد ISSN:  2228-7698
نوع نشریه:  دو فصلنامه