مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه روش هاي عددي در مهندسي (استقلال)
 8 دوره
عنوان نشريه:  روش هاي عددي در مهندسي (استقلال)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي اصفهان
مديرمسئول:  دكتر مجتبي ازهري
سردبير:  دكتر بيژن برومند
تارگاه:  jame.iut.ac.ir
كد ISSN:  2228-7698
نوع نشريه:  دو فصلنامه