برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي)
 23 دوره 
عنوان نشریه:  زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  دكتر غلامعلي فلاح قهرودي
سردبیر:  دكتر غلامعلي فلاح قهرودي
:تارگاه  https://jpll.khu.ac.ir/
رایانامه:  mda_72@yahoo.com
تلفن:  86072701 (021)
صندوق پستی:  15815/3587
نشانی:  تهران، خيابان شهيد دكتر مفتح، شماره 49، دفتر مجله، كدپستي: 1571914911
کد ISSN:  1735-9740
نوع نشریه:  فصلنامه