برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات سياسي و بين المللي
 48 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات سياسي و بين المللي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرضا
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا گلشني
سردبیر:  دكتر محمود كتابي
:تارگاه  http://pir.iaush.ac.ir/
رایانامه:  pir@iaush.ac.ir
تلفن:  3213102 (0321)
نمابر:  3213102 (0321)
صندوق پستی:  86145/311
نشانی:  شهرضا، انتهاي خيابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرضا
کد ISSN:  2008-7616
نوع نشریه:  فصلنامه