مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي مكانيك مجلسي
 5 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي مكانيك مجلسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر مجلسي
مديرمسئول:  دكتر سعيد دانشمند
سردبير:  دكتر صادق رحمتي
تارگاه:  http://admt.iaumajlesi.ac.ir
رایانامه:  JMECHANIC@IAUMAJLESI.AC.IR
تلفن:  52472218 (031)
نمابر:  52472294 (031)
صندوق پستي:  86315-111
نشانی:  اصفهان، شهر جديد مجلسي، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر فصلنامه - تخصصي مهندسي مكانيك مجلسي، كدپستي: 8631656451
كد ISSN:  2252-0406
نوع نشريه:  فصلنامه