برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات علوم آب - Journal of water sciences research
 4 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات علوم آب - Journal of water sciences research
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مهندسی آب
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا پيرستاني
سردبیر:  دكتر سيدرضا الوانكار
:تارگاه  http://jwsr.azad.ac.ir/
رایانامه:  jwsr@azad.ac.ir
تلفن:  88347422 (021), 88830501 (021)
نمابر:  88347422 (021)
نشانی:  تهران، خيابان سپهبد قرني، شماره 173، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، كدپستي: 1584743311
کد ISSN:  2251-7405
نوع نشریه:  فصلنامه