برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه Journal Of Mechanical Research And Application (پژوهش و كاربرد در مكانيك)
 2 دوره 
عنوان نشریه:  Journal Of Mechanical Research And Application (پژوهش و كاربرد در مكانيك)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب
مدیرمسئول:  مهرداد جوادي
سردبیر:  فرزاد جعفر كاظمي
:تارگاه  http://jmra.azad.ac.ir/
رایانامه:  jmra@azad.ac.ir
تلفن:  88347422 (021)
نمابر:  88347422 (021)
نشانی:  تهران، خيابان سپهبد قرني، شماره 173، معاونت پژوهشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، كدپستي: 158474331
کد ISSN:  2008-3688
نوع نشریه:  فصلنامه