برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه انديشه و رفتار در روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) )
 47 دوره 
عنوان نشریه:  انديشه و رفتار در روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) )
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن
مدیرمسئول:  دكتر فرح لطفي كاشاني
سردبیر:  دكتر فرح لطفي كاشاني
:تارگاه  http://jtbcp.riau.ac.ir/
رایانامه:  JTBCP@RIAU.AC.IR
تلفن:  76506164 (021)
نمابر:  76506164 (021)
صندوق پستی:  189
نشانی:  رودهن، دانشگاه آزاد اسلامي، ساختمان 9، دفتر مجله
کد ISSN:  2008-0824
نوع نشریه:  فصلنامه