برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي حبوبات ايران
 14 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي حبوبات ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد، پژوهشكده علوم گياهي
مدیرمسئول:  دكتر محمد كافي
سردبیر:  دكتر احمد نظامي
:تارگاه  https://ijpr.um.ac.ir/
رایانامه:  rcpsfum@gmail.com
تلفن:  38804819 - 051
نمابر:  38807024 - 051
صندوق پستی:  91775-1653
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، پژوهشكده علوم گياهي، دفتر نشريه، كدپستي: 9177948974
کد ISSN:  2008-725x
نوع نشریه:  دو فصلنامه