برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه منهاج
 2 دوره
عنوان نشریه:  منهاج
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  احسان پور اسماعيل
مدیرمسئول:  احسان پور اسماعيل
سردبیر:  دكتر نهله غروي نائيني
:تارگاه  https://menhajmagazine.persianblog.ir/
رایانامه:  menhaj1335@yahoo.com
صندوق پستی:  14115/134
نشانی:  تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، طبقه سوم، اتاق 312، مركز مطالعات فرهنگ و انديشه ديني
کد ISSN:  1735-9546
نوع نشریه:  دو فصلنامه