برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تاريخ ايران (پژوهشنامه علوم انساني)
 13 دوره 
عنوان نشریه:  تاريخ ايران (پژوهشنامه علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  احمد خاتمي
سردبیر:  دكتر عطااله حسني
:تارگاه  http://irhj.sbu.ac.ir/
رایانامه:  iranhistory@sbu.ac.ir
تلفن:  29902450 (021), 29902449 (021)
نمابر:  22431710 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه تاريخ، كدپستي: 19839
کد ISSN:  2008-7357
نوع نشریه:  فصلنامه