نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مواد نوين
 39 دوره 
عنوان نشریه:  مواد نوين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
مدیرمسئول:  دكتر محمد حسين شريعت
سردبیر:  دكتر سيد احمد جنابعلي جهرمي
:تارگاه  http://jnm.miau.ac.ir/
رایانامه:  miauwrej@yahoo.com
تلفن:  3311145 (0728)
نمابر:  3311145 (0728)
صندوق پستی:  465
نشانی:  مرودشت، كيلومتر 3 جاده تخت جمشيد، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر مجله، كدپستي: 73711-13119
کد ISSN:  2228-5946
نوع نشریه:  فصلنامه