برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زن و جامعه (جامعه شناسي زنان)
 41 دوره 
عنوان نشریه:  زن و جامعه (جامعه شناسي زنان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
مدیرمسئول:  دكتر سوسن سهامي
سردبیر:  دكتر حبيب احمدي
:تارگاه  http://jzvj.miau.ac.ir/
رایانامه:  zan-va-jameeh@miau.ac.ir
تلفن:  3311150-54 (0728)
نمابر:  3311172 (0728)
صندوق پستی:  465
نشانی:  مرودشت، كيلومتر 3 جاده تخت جمشيد، دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت، كدپستي: 13119-73711
کد ISSN:  2008-8566
نوع نشریه:  فصلنامه