برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بهارستان سخن (ادبيات فارسي)
 28 دوره 
عنوان نشریه:  بهارستان سخن (ادبيات فارسي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوي
مدیرمسئول:  دكتر شهريار حسن زاده
سردبیر:  دكتر عليرضا مظفري تازه كند
:تارگاه  http://baharestan.iaukhoy.ac.ir/
رایانامه:  literature@iaukhoy.ac.ir
تلفن:  36432677 (044)
نمابر:  2552677 (0461)
صندوق پستی:  58135-175
نشانی:  كيلومتر5 جاده خوي، سلماس، دانشگاه آزاد اسلامي
کد ISSN:  1735-8698
نوع نشریه:  فصلنامه