مشخصات نشريه:  

فصلنامه پول و اقتصاد
 3 دوره
عنوان نشريه:  پول و اقتصاد
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مديرمسئول:  دكتر فرهاد نيلي
سردبير:  دكتر احمد مجتهد
تارگاه:  www.mbri.ac.ir
رایانامه:  poolvaeghtesad@mbri.ac.ir
تلفن:  88426596 (021), 88419184 (021)
نمابر:  88439337 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شريعتي، بعد از خيابان استاد مطهري، كوچه شهيد رضا شكرآبي، پلاك 56، كدپستي: 1567714811
كد ISSN:  2008-5788
نوع نشريه:  فصلنامه