برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در علوم زراعي
 26 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در علوم زراعي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوي
مدیرمسئول:  دكتر محسن رشدي
سردبیر:  دكتر مهدي تاج بخش
:تارگاه  https://jcesc.um.ac.ir/
رایانامه:  cropresearch@iaukhoy.ac.ir
تلفن:  2552677 (0461)
نمابر:  2552677 (0461)
صندوق پستی:  58135/175
نشانی:  استان آذربايجان غربي، خوي، بلوار ولايت فقيه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوي، دفتر نشريه
کد ISSN:  2008-3734
نوع نشریه:  فصلنامه