نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي)
 42 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساوه
مدیرمسئول:  دكتر محمود قيوم زاده
سردبیر:  محمدحسن قدردان قراملكي
:تارگاه  http://kalam.saminatech.ir/
رایانامه:  kalam1391@yahoo.com
تلفن:  2241509, 4233306 (0255)
نمابر:  2248989 (0255)
صندوق پستی:  366
نشانی:  ساوه، ميدان فلسطين، دانشگاه آزاده اسلامي، واحد ساوه، دفتر گروه معارف اسلامي، كدپستي: 39187
کد ISSN:  1735-9899
نوع نشریه:  فصلنامه