نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل)
 41 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه جامع امام حسين (ع)
مدیرمسئول:  دكتر جواد خليل زاده
سردبیر:  دكتر حسين فخرائيان
:تارگاه  http://adst.ihu.ac.ir
رایانامه:  fscience@ihu.ac.ir
تلفن:  74189197 (021)
نمابر:  74189191 (021)
صندوق پستی:  16585-194
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين (ع)، موقعيت امام صادق (ع)، ساختمان باقرالعلوم (ع)
کد ISSN:  2228-5865
نوع نشریه:  فصلنامه