برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان)
 24 دوره 
عنوان نشریه:  ادبيات تطبيقي (ادب و زبان نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدیرمسئول:  دكتر محمدصادق بصيري
سردبیر:  دكتر عنايت اله شريف پور
:تارگاه  https://jcl.uk.ac.ir/
رایانامه:  adabiyat_e_tatbiqi@mail.uk.ac.ir
تلفن:  3202411 (0341)
نمابر:  3221449 (0341)
صندوق پستی:  76175-133
نشانی:  كرمان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، نشريه ادبيات تطبيقي
کد ISSN:  2008-6512
نوع نشریه:  فصلنامه