برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله پرستاري و مامايي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  مجله پرستاري و مامايي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  پرستاری و مامایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده پرستاري و مامايي تبريز
مدیرمسئول:  دكتر وحيد زمان زاده
سردبیر:  دكتر منيژه سياح ملي
:تارگاه  http://unmf.umsu.ac.ir/
رایانامه:  nurs_mid-j@tbzmed.ac.ir
تلفن:  4797769- 4796770 (0411)
نمابر:  4796969 (0411)
صندوق پستی:  347-51745
نشانی:  تبريز، خيابان شريعتي جنوبي، روبروي بنياد شهيد، دانشكده پرستاري و مامايي تبريز
کد ISSN:  1735-7624
نوع نشریه:  فصلنامه