برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering)
 3 دوره 
عنوان نشریه:  نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  ناصر سلطاني
سردبیر:  رضا ضرغامي
:تارگاه  https://jchpe.ut.ac.ir/
رایانامه:  jchpe@ut.ac.ir
تلفن:  88956097 (021)
نمابر:  88956097 (021)
صندوق پستی:  11155-4563
نشانی:  تهران، خيابان طالقاني، ساختمان 111، طبقه 4، واحد7
کد ISSN:  2423-673x
نوع نشریه:  دو ماهنامه