نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جستارهاي زباني
 43 دوره 
عنوان نشریه:  جستارهاي زباني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر عيسي متقي زاده
سردبیر:  دكتر حميدرضا شعيري
:تارگاه  https://lrr.modares.ac.ir/
رایانامه:  modaresuniversity@gmail.com
تلفن:  82884686 (021)
نمابر:  82883623 (021)
صندوق پستی:  14115/139
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، طبقه 4، دفتر نشريات، اتاق شماره 6، دفتر نشريه، كدپستي: 1345736369
کد ISSN:  2322-3081
نوع نشریه:  فصلنامه