برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي مكانيك اميركبير (اميركبير)
 16 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي مكانيك اميركبير (اميركبير)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه صنعتي اميركبير
مدیرمسئول:  دكتر حسين حسيني تودشكي
سردبیر:  پروفسور مجيد صفار اول
:تارگاه  https://mej.aut.ac.ir/
رایانامه:  journal@aut.ac.ir
تلفن:  66491123 (021), 64542656 (021)
نمابر:  66491123 (021)
صندوق پستی:  15875-4413
نشانی:  تهران، خيابان حافظ، روبه روي خيابان سميه، شماره 424، دانشگاه صنعتي اميركبير
کد ISSN:  2008-6032
نوع نشریه:  فصلنامه